Valgevene Vabariigi liikmete suurendamine

Veebruar - Täna, 7. Paljud kartsid, et Nõukogude Liidu lagunemine tähendab poliitilist ning majanduslikku kaost, kui mitte otsest konflikti piiride vahel. Kasahstan, Valgevene, Armeenia ja Ukraina soovisid jätkata teatud tasemel endiste liiduvabariikide vahelist majanduslikku ja poliitilist koostööd. Peamine põhjus on see, et kuigi osapooltel olid ühised huvid vana korra lammutamiseks, polnud neil kompromissi selle kohta, mis peaks Nõukogude Liitu asendama.

Avaleht Uudised Eesti tähistab täna Valgevene solidaarsuspäeva Eesti tähistab täna Valgevene solidaarsuspäeva 7.

Mida ei maarduda liige suurendada

Veebruar - Täna, 7. Eesti, Läti ja Leedu välisminister tegid täna ühisavalduse, milles väljendasid samuti Valgevene rahvaga solidaarsust ning kutsusid Valgevene võime üles meelevaldselt kinnipeetud inimesi vabastama. Samuti rõhutati avalduses poliitilise dialoogi alustamise olulisust, mille tulemuseks oleksid uued, vabad ja demokraatlikud valimised.

Diudid videoliige suurendamiseks

Reedel pidas välisminister Liimets videokõne Svjatlana Tsihhanovskajaga ja rõhutas Eesti jätkuvat toetust Valgevene rahvale. Eesti on viimase poole aasta jooksul tõstatanud Valgevene teema korduvalt nii Euroopa Liidus kui ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

ÜRO Julgeolekunõukogus on Eesti eestvõttel Valgevene inimõiguste ja meediavabaduse teemal toimunud kaks kõrgetasemelist Arria-formaadi virtuaalistungit. Samuti on Eesti suurendanud toetust Valgevene kodanikuühiskonnale.

Liikme suuruse vaatamine Video

Eelmisel aastal eraldas Eesti Valgevene kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse toetuseks ning psühholoogiliseks abiks valitseva režiimi vägivalla all kannatanutele eurot. Lisaks toetas välisministeerium 50 euroga Valgevene üliõpilaste õpinguid Eesti valitsuse stipendiumitega Euroopa Humanitaarülikoolis Vilniuses ning 20 euroga Eluliini fondi tegevusi Valgevenes, et aidata kaitsta vabaühendusi valitsusvõimu tagakiusamise eest.

Samuti toetas välisministeerium Valgevene projekte 50 euroga Euroopa demokraatia rahastu EED kaudu.

Liikme suurused rahulikel tingimustes

Aastatel — Valgevenes ellu viidavaid arengukoostööprojekte rahastab välisministeerium kokku euroga. Projektid keskenduvad kõrghariduse, eriti tehnikahariduse ja Valgevene sõltumatu meedia toetamisele.

Liikme suurus 16

Samuti on plaanis teadlikkuse suurendamine demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja tervise vallas.