Mootmed ja liikmete fotode nimed

Osavõtuõigus Fotovõistlusel saavad osaleda kõik lionid, leedid, nende kaaslased ja pereliikmed ning leoklubide liikmed. Pilt on hetk, mis peaks väljendama vaatajale oma loo lionite ja leode elust. Välja arvatud juhul, kui käesolevas lepingus on selgelt sätestatud vastupidi, laienevad nii relvajõudude ja tsiviilkoosseisu liikmetele kui ka nende ülalpeetavatele vastuvõtva riigi tolliasutuste poolt rakendatavad seadused ja muud õigusaktid. Vastuvõtvas riigis ostetud kaupu veetakse välja ainult vastuvõtva riigi seaduste kohaselt.

  • Peenis teismelises suuruses
  • Peenise suurused Man Foto Video
  • 8.märtsini: Lionite fotokonkurss – LionsClubs
  • JÄRVAMAA FOTOPANK Fotokonkurss – Aastaajad Järvamaal | JAP
  • Kaitseliidu Tartu malev

Seda juba kuuendat aastat. Teemasid on meil olnud mitmeid. Loodusteema on jäänud korraldajatele ikka lemmikuks.

Kaardi taotlemiseks on vajalik oma arvutist MinuKool süsteemi üles laadida digitaalne passipildiformaadis foto. Fotole kehtivad tehnilised nõuded on järgnevad: Foto peab olema salvestatud. JPG formaadis Üleslaetava foto minimaalsed mõõtmed peavad olema x pikslit soovitatav foto resolutsioon on minimaalselt dpi Faili nimeks peab olema selle isiku isikukood, kellele kaarti taodeldakse näide faili nimest salvestatud kujul:

Eestimaa loodus on oma väljenduslaadilt väga mitmekesine ja ilus. Tihti pakub meid ümbritsev loodus mitmeid kummalisi kujundeid ja huvitavaid väljenduslaade, mis me ei näe igapäevaselt.

Mis on parim pikkus voi liige paksus

Sageli kohtame looduses selle ainulaadseid väljendusvorme. Huumoriga saame nimetame neid ainulaadseid nähtuseid looduse vingerpussideks, mis tekitavad meis üllatusi ja imestust.

Sellel lionsaastal ootamegi fotosid, millel näeme looduses olevaid kummalisi väljendusvorme ja erilisi nähtuseid ning objekte. Loodame teie piltidelt avastada momente, mida tavaliselt sageli ei märka.

  1. Seda juba kuuendat aastat.
  2. Eesmärk Tutvustame lionite ja lõviklubide tegevust nii endale kui ka kõigile eestimaalastele lionite ja leode poolt tehtud fotode vahendusel.

Märksõnaks on fotol Mootmed ja liikmete fotode nimed ainulaadsus ja looduse kummaline eripära. Tehtud loodusfoto peaks olema kompositsioonirikas, väljendusrikas ja hea tehnilise tasemega.

Keskmise munn paksusega

Konkursi ajakava Võistlustööd tuleb saata meiliaadressile fotokonkurss lions. Konkursile saadetud fotod avalikustatakse kodulehe fotogaleriis.

Nõuded fotole

Paremaks hinnatud fotode autoreid tunnustatakse Eesti Lionspiirkonna aastakoosolekul Võistlustööde arv Iga osaleda soovija võib lionsklubi nime all võistlusele saata kuni 5 elektroonilist fotofaili. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine Fotosid oodatakse konkursile elektrooniliselt salvestatuna.

Kas teeli liige on voimalik suurendada

Fotofailid tuleb varustada pildi allkirja ja pildistamise asukohaga ning saata eraldi e-kirjadena koos lisatud autori andmetega aadressile fotokonkurss lions. Fotofaili saatmisel peab olema ära märgitud: autori poolt nimetatud pildi allkiri, sama ka faili nimi ; autori nimi ja esindatava lions- või leoklubi nimi; pildistamise koht ja tegevus; näide: foto Kahe peaga looduseime, Ülase talus, autor Jaan Tamm, LC Põhja Paene; konkursile saadetud fotod ei tohi eelnevalt olla kasutatud avalikel fotonäitustel ega avaldatud trükiväljaannetes; fotodele on lubatud teha elementaarset heleduse ja kontrasti korrektsiooni ning lõikamist; konkursile ei või saata fotofailide montaaže ega sügavtöötlusi; Peenise suurus rahvuste jargi on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili ja infot võtteolukorra kohta.

Autorite ja klubide nimesid enne konkursi lõppemist ning hindamist kodulehel ei avalikustata.

JÄRVAMAA FOTOPANK Fotokonkurss 2020 – Aastaajad Järvamaal

Konkursitööde kasutamine ja tagastamine Konkursile saadetud fotofaile ei tagastata, need jäävad lionspiirkonna fotoarhiivi ja võidakse hiljem koos autori nime ja pildi allkirjaga kasutada piirkonna väljaannetes ja trükistel. Auhinnad Lionspiirkond annab parimate fotode autoritele üle väärtuslikud mälestusesemed ja auhinnad.

Mis on meeste liikmete suurused

Võistluse auhinnafondi konkursi toimumise ajal ei avalikustata. Välja antakse esimene, teine ja kolmas auhind.

8.märtsini: Lionite fotokonkurss 2019-2020

Vajadusel ka eripreemiaid. Eelkõige hinnatakse fotode kvaliteeti, väljendusrikkust, kunstilist ja head tehnilist taset, samuti kujutatu erilisust, teemale vastavust ning konkursi juhendi tingimuste täitmist. Pildil peab olema kajastatud lionite tegevus viimasel kümnel aastal, peab olema võimalik aru saada, et tegevus on seotud Eesti lionismiga.

Pisyun suures kodus

Žürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud fotokunsti headest tavadest. Korraldajate õigus ja vastutus Korraldajad suhtuvad fotofailidesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta elektroonilise postiga saatmisel tehtud vigade eest.

Korraldajad jätavad endale õiguse määrata eriauhindu ja muuta vajadusel premeerimise korda Autori vastutus Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.

Paksus liige B.

Share this event.