Kas parlamendiliikme paksus teeb,

Kohal oli igasugu šeikisid, oli ka dip. Savisaare allkirjaga kirja, kus lubati kokku kutsuda Rahvarinde saadikukandidaatide täiskogu ja arutada tema sobivust Riigikogu liikmena RR-i esindama. Ta lubas käia Kadriorus presidenti keelitamas, et see loobux erilennuki plaanist.

X Õhtu. Olen hotell Hesperias [Helsinkis]. Päev on olnud kirju. Hommikul valisime Ülo Nugise 82 häälega tagasi. KF-s oli põnev pooltund enne aseesimeeste valimist, kus dissidente ähvardati peaaegu. Ignar oli igax juhux valmis kirjutand Kfst väljaastumise avalduse. Seda ei läind aga vaja. Mati pidas ägeda kõne, kus ta ütles, et hääletab seekord Edgari poolt, aga et kui surve avaldamine jätkub, on see viimane kord ja ta lahkub fraktsioonist. Andra teatas, et tuleva nädal valib KF uue juhatuse, kuna on ju valimiste aeg.

Valimised ise läksid: Tunne K. Meie poisid leidsid, et läks pareminigi, kui arvatud. Isamaa Hallaste oli luband meile ca 5 häält, nad lõivad siis aga põnnama ja Hallastele tuli pähe, et äkki on Ignari esitamine Edgari salanõu, et tõmmata Isamaa hääli Tunnelt ära, opositsionäärid olexiwad hääletand aga ikka Edgari poolt Selline on siis mõlema poole paranoia.

Ignarit ju süüdistati, et Isamaa on ta ära ost. Aga kolmas tee on endast märku and jna asume tegutsema. Üks esimesi asju on valitsuse kapremont.

Koik liikme foto suurused

Ei poolda enam päriselt Vähi varianti, mis ka tundub liiga opositsioonilisena. Ehk olex parem Luige või Nugise valitsus X Rõhutas demograafilise plahvatuse mõju ja vajadust eestlasi assimileerimise teel juurde saada. Elegantsemalt ja asjatundlikumalt seda, millest minagi olen kirjutand. Et parem elada koos venelaste kui aserite ja usbekkidega, kes tulevad ka Põhja-Venemaale. Kell 8 olime veel koos VPÜga. Selleski nähaxe meie mõju. Rein T. Otsustasime tulla põranda alt välja ja asuda tegelema oma poliitilise platvormiga.

Selleks olen mina mõned küsimused kirjutand. Asjast on huvitet Vooglaid, see hirmutab mind veidi; mäletan tema tohutuid skeeme ja ülirealistlikku filosoofiat KF-s oli leplik meeleolu - tahetaxe teha hartat ja valida uut juhatust.

Ka miknule öeldi, et võixin sellega tegelda koos Reinu ja Andra? Ülo Vooglaid on ka meie hulka tulnud, vist päris kindlalt. Neljapäeval ilmub VPÜ asutamise avaldus. Oletatavasti Peenise suuruste moju 14 allkirjaga.

X Täna teeme edasi VPÜd. Kui kõik hästi läheb, on homme kell 1 pressikonverents. On aga ka üks tõrge: Merle Krigul lõi põnnama, et tema on ikka rahvuslane ja kuidas ta on ühes kambas venelaste sõbra Ardo Ojasaluga Olli ja Ignar püüdsivad teda rahustada, näis, kas see õnnestub. Nugise põhiteemad olid RK prestiizhi tõstmine, presidendi ülekäteminek ja valitsuse ümberkorraldamine.

Ta olla kuuld, et Meri peab Kadriorus juba kõnelusi peaministrikandidaatidega, mis olla skandaalne. Et RK peab siin midagi ette võtma, kui president võtab ühes asjas teise järel initsiatiivi Valitsuse vahetamisest juttu Kas parlamendiliikme paksus teeb old, rohkem oli muud heietamist.

See oli üks tema pisiriukaid. Nugis, nagu selgub, ei saa Meriga sugugi läbi. See kumas Ü. Aga Nugis tegutseb otsustavalt. Nii et Kadriorus ja Toompeal tegeldaxe juba uue valitsuse kokkupanemisega. X TV ja raadio räägivad juba lähenevast valitsuskriisist. Koalitsioon olevat avaldand umbusaldust Sildmäele. Liberaalid moodustavat oma fraktsiooni. Mõned neist juttudest liiguvad alles Toompeal, mõned juba Kuku raadioski.

Midagi juhtub kõige lähemal ajal. Eks siis ilmuvad välja ka ülejooksikud ja uue võimu ees pugejad. Meie vist ujume veidi vastu voolu.

Ei taha Savisaare või Vähi valitsust, veel vähem uusi valimisi. Raadio kuulutas juba VPÜ pressika välja. Kuulasin läbi ragina kella 12 uudiseid. Allakirjutanute hulgas oli ka Merle! Olen mõeld, et vene jm. Eile näitas Ignar mulle Edg. Savisaare allkirjaga kirja, kus lubati kokku kutsuda Rahvarinde saadikukandidaatide täiskogu ja arutada tema sobivust Riigikogu liikmena RR-i esindama. Ignari comment oli, et E. Terve RR täiskogu on loodud, et tõrksatele rahvaesindajatele survet avaldada, see surve aga saavutab siingi vastupidise efekti.

Veel üks lapsikus. Usun, et kui Ignarile tõesti avaldatakse survet, et ta lahkuks, peatame mina ja mõned teised oma tegevuse KF-s. X Tallinnas on valitsuskriis süvenemas, paistab, et Isamaa on segaduses ja tema liidrid teevad vastukäivaid avaldusi.

RK-s on mingi loidus ja minnalaskmine. Paljud, ehk isegi enamus ei võta tegelikult tööst enam osa. Täna tuli tunne, et ehk on RK-gu aeg lüäbi ja oleks vaja uusi inimesi, uut kogu. Aga seda ei annaks ka mitte walimised X Pinevus Toompeal on veidi järele annud. Ardo Ojasalu rääkis, et tema andmetel on Laar ohjad jälle enda kätte saanud. Laar hoidvat kokku mõõdukatega, eriti Marjuga, tema wastu olewat nüüd aga parempoolsemad isamaalased.

Lohusalus kritiseerind Nutt valitsust liigse sotsialismikallaku pärast, nõudes enam-wähäm töötutele abirahade maksmise lõpetamist jms. Samasse kilda kuulub ilmselt ka Kannik. Kranich oli eelarve- ja maksukomisjonis käitund ülbelt ja old valitsuse eelnõu vastu. Maksumaksjate klubi poolt kostnud hääli, et kui Laar tahab lahti lasta Sildmäe, kirjutagu parem kohe ise lahkumisavaldus.

Siim Kallas olevat käind Kadriorus presidendi juures ja soowitand pääministrix Sildmäed! Wähi oli näägutand Wooglaidu. Lorents kui ka Wooglaid olid tema peale üsna kurjad. Aap Neljas ja Kranich rääkisid, et loowad liberaalide fraktsiooni, A. Õhtul olime Nestori Eiki pool Laias tänavas, kus igaüx esitas oma nägemuse walitsuskriisist.

Üllatavalt palju oli kokkulangevusi. Miinimum oli vist 3 ministri Parek, Rummo, Üürike masimum suurema osa walitsuse wäljawahetamine. Otsustasime Laariga kokku saada, mis eile küll ei õnnestund, huwi sealtpoolt aga oli. Niisiis olen sattund Sawisaare toetajast hetkel Laari toetajaks.

Aga hiina moodi mõeldes pole midagi imelikku selles, kui Kas parlamendiliikme paksus teeb toetada yini, wahel yangi. Peamotiiv meie noortel sotsidest sõpradel oli see, et Laar on kõige vasakpoolsem isamaalastest ja annab sotsidele wõimalused ühiskonnakorraldusega tegelda.

Kõik alternatiivid Wähi, Nugis? Ultraparempoolsus praegu tähendaks endiste kommunistide wõitu mõne aasta pärast, Leedu-Poola warianti.

Praegu aga on finantsasjad korras, sotsiaalhoolekanne aga ka olemas kõigile hädadele vaatamata. Ta tundis huvi meie olukorra vastu, mida seletasin. Ka tema meelest pole Vellistega asjad korras. Vminis pole õiget peremeest, minister reisib ja ei juhi õieti asju.

Kas parlamendiliikme paksus teeb ei ole seal asjad sugugi korras.

Laar vist oskab rääkida seda, mida temalt oodatakse ja ütlesime meiegi talle ju enam-vähem seda, mis tema ootas. Et me aitame tedakui ta ise ennast aitab. Tema ütles, et asjad on halvad ja et ta on mitu korda mõelnud äraminekule. Ehk retoorika Vajadusega valitsust remontida oli ta nõus - ilmselt tuleks vahetada Üürike, Parek, Velliste Ta arvas, et Vmks võiks saada Kelam. Ignarile see ei meeldinud, ta oli pettund. Muidu oli ML sõbralik-südamlik. Tunnistas veel sedagi, et aega on vähe.

Mida ütlesime meiegi. Ta teatas kategooriliselt, et ei soovi ministriteks enam väliseestlasi. Tänas väga ja ka ette märkuste eest selle kohta, kuda ta paremini esineda jms. Seletasin oma toetust sellega, et on kõigele vaatamata suudetud hoida keskteed ultraparempoolsuse ja populismi vahel.

Mida liige mojutab liige

On finantsasjad korras, aga ka sotsiaalhoolekannet ehitatakse. Päeval sain pikemalt rääkida Kranichiga, kes süüdistas Laari selgelt otsustusvõimetuses, mistõttu ta on liialt kuuland Maksumaksjate klubi inimesi, kes söödavad talle kavalalt oma ideid, mis pikas perspektiivis tulewad kasux neile, mitte Eestile. Savisaaresse ei suhtund H. Mõlemad kirusid päris hullusti Vähit, mina võrdlesin Savisaarega. Ühelt poolt paratamatult reetja tunne, teiselt poolt hea meel, et niisugune kontakt jälle loodud.

Paraku nõrgendab see ilmselt veelgi kontakti KF-ga. Nokk kinni, saba lahti Teisalt on aga mulje, et ML ei ole veel olukorra tõsidusest päriselt aru saanud ega valmis radikaalsemaks kursimuutuseks. X Meie press arutab hoolega edasi valitsuskriisi, lahendust aga ei paista. Pangaskandaalid paisuvad. Ei saa ikka aru, kes on kelle taga. Küsimuses võib olla see, et Laar ja Kranich on seotud eri maj-ringkondadega. Mulle ei meeldi Kas parlamendiliikme paksus teeb setode ümber käiv agitatsioon, eriti aga kuskil kostnud lubadus taastada Petserimaa.

Kui nii, olgu ta siis vähemasti Setumaa. P-maa nimetus mõjuks Venemaale provokatiivselt. Ka Gamsahhurdia emissaride liikumine ja propagandistlikud avaldused siin ei meeldi mulle. Peaksime Kaukaasia tülidest end eemal hoidma. Mälli jt. Istusin Annabeli ja iraanlanna vahel, kes rääkis oma maast ja rahvast. On Pariisis õppind arheoloogiat, ei saa aga sellega tegelda, kuna on seotud vastupanuliikumisega. Oli pisarateni liigutatud, kui ma nimetasin hukatud luuletajat Soltanpuri Ent kultuur ei koosne sündmustest Seegi on prostitutsioon.

Või isegi simoonia - sakramentide müümine. Kultuur peaks looma endale kloostrid, kus saaks rahus olla, segamatult ja teisi segamata. Ja olex vaja ka abstinentsi - loobumist prostitutsioonist. Oli pehmem lähenemine Edouard Glissant, Jacques Derridakes leidsid, et ei peax esitama kohe programmi, vaid mingi tekst Serment ~ vannemillega teised siis ühineda saaxiwad.

Kell 14 oli istumine, mind oli taas laua taha pand saali ees paneelkus ideed arendati. Kirjanikust tehakse kas laip, tumm või prostituut. Selle vastu peaks meil olema vastustrateegiad. Võeti hästi vastu. See oli absoluutselt masendav. Linna langevad mürsud, snaiperid tapavad sihikindlalt naisi-lapsi.

Linnas pole tihti vett-elektrit. ÜRO osaleb linna piiramises, inimesi ei lasta sisse ega välja, kirjad ja osa toiduaineid konfiskeeritakse Sarajevo on internatsionaalne linn; elanikud waldawalt segavver, st.

Susan S. Tulevikus on ohutum olla sõdur, nagu nüüd ÜRO argpükslik käitumine tõestab. Pigem surgu tuhandeid naisi-lapsi kui üksainus elukutseline sõjamees! See on vastikult absurdne. Sain tuttavaks Goytisologa, kes on väga tore inimene. Meeldiv on ka Susan Sontag Õhtul istusime õhtulauas nagu eilegi. Võluv on olla lauas, kus on musti, kaugidalasi, araablasi, iraanlane, eestlane, tshehh ja teisi.

Sellise vabariigi kodanikuna tunnen end vägagi siin. XI Carrefour on läbi. Täna hommiku kuulutataxe arwatawasti wälja ülemaailmline kirjanikkude parlament. Siin Strasbourgis kogesin esimest korda, et on olemas tugev intellektuaalide kogukond, kellel on ja on ka teistele anda terviklik ja kindel kuigi skepsisest läbi imbund maailmanägemus. Kirik ei ole ainus institutsioon, kellel on universaalne tõde, see on olemas ka kogukonnal, kelle nimi wõix olla La République Internationale des Lettres.

Muidu õnnestus mul seekord rohkem, selgemini ja ehk ka edukamalt esineda kui varem Prantsusmaal. Kuigi vaimuinimeste hierarhia on Kas parlamendiliikme paksus teeb väga selge: on tipud nagu Derrida, Bourdieu, Susan Sontag, kes suhtlevad rohkem omavahel ja kellele jahti peetakse.

Nendega ma õieti rääkida ei saandki ja Suurenda peenise video allalaadimine pole ilmselt huvi, aega ega energiat madalamat sorti inimestega rääkida.

Alustasin Gilgameshist kui esimesest Lääne kirjanduse sangarist ja läksin tänapäevani üle don Quijote. Rääkisin kirjandusest tõeotsimise ja folklooriklisheede vahel.

Journalismist kui folkloriseerumise näitest ja sellest, et tõelises kirjanduses on tõearmastus, pole tõehirmu. Sellest võeti peaaegu et kinnigi. Minu aimus läks täide: teatati, et meie hulka saabub Salman Rushdie ja saabuski. Teda saatsid Chr. Salmon ja ihukaitsjad, kes ei oldki eriti gorillalikud. Rushdies oli teatavat meelekibedust, kuigi ka palju ehtsat inglise india? Tema jutu ja küsimustele antud vastuste peamine sisu oli see, et terrorism terroriseerib, hirmutab, paneb inimesed ja isegi valitsused käituma, nagu terroristid tahavad.

Küsimus ei ole S. Siis on küsimus Euroopa enda jaoks selles, et oma hirmust üle olla, üle saada. Ta arvas, et jaapanluse põhi - shinto on alles, kuigi läänemaine tehnika on tulnd ellu.

Pigem on läänemaised inimesed jaapanistund - oma autode, raadiote ja faxidega. Ta uskus ka, et tulevikus Lääs hiinastub. Veel tutvusi - Iraani vastupanuvõitleja Hkes mulle luulet luges, armastust avaldas ja mu taskurätiku märjaks nuttis. Claudio Magris - sümpaatne ja prantsuse prominentidest erinevalt sõbralik ja tähelepanelik. Nemad teavad sageli tehtud otsuste kaugemaid mõjusid. See on üks peamisi põhjusi, mis teeb poliitika ebaeetiliseks.

Poliitika ebaeetilisusel on aga omad kaugemad mõjud, mida peab ka arvestama, kuid seda ei Kas parlamendiliikme paksus teeb, võib juhtuda midagi väga halba.

Maailm on ikka ühtsem ja keerulisem ja ikka raskem on üldse otsusi teha. Vaja on aga otsusi sama palju kui vanasti. Strasbourgis arutatud asjus nagu Rushdie või Bosnia abistamine on vastakuti seesama poliitikute otsustusvõimetus ja asja keerulisus ühelt poolt, teiselt poolt kirjanikkude kitsalt eetiline hoiak. Kuidas neid kokku viia? Jäigal idealismil on suured ohud. Iraani shahhirezhiim äratas proteste ja vastuseisu - Homeinil lasti Pariisis räusata jne, tulemus on teada.

Idealismi puudumine võib aga viia Müncheni taolise olukorrani. Ka eetikat ja õiglust ei tohi vist olla liiga palju! Kes on poliitik, kes valvab, et poliitikute ja eetikute vahel olex tasakaal? XI Tallinnas oli kõige olulisem ehk see, et lahkusin Keskfraktsioonist. See oli neljapäeval, Enne seda toimus rida sündmusi. Ignarit oli Põlvas toetatud ja tema lahkumine Keskerakonnast viivitus, aga sai siiski teoks, kui KF ja KE juhid Tallinnas ei suutnud vältida tema personaalküsimuse tõstatamist.

Ants-Enno on lahkund, Ignar loodab ka ise varsti [fraktsioonist] lahkuda, tõmmates kaasa Olli ja Mati. Siis tuleks veel Kuno ja oleks miinimum fraktsiooni loomiseks käes. Küllap aga tulex veel inimesi. Tundsin Tallinnas, et ei suuda enam KF koosolekutel käia ja ei läind kolmapäeval enam sinna.

Mis aitab liikme suurendada

Teisipäeval oli VPÜ, kus peeti Olli sünnipäewa, aga arutati ka läbi mitu olulist asja, nii et lahkudes tundsin, et olen tõesti targemaks saanud. Nüüd siis oleks KF koosolekud old tõeline ajaraiskamine.

Tunnen, et VPÜst aitab, siin on tõelist koos mõtlemist ja koostööd. Kolmaba õhtupoole läks saalis huvitavaks. Arutati palgaseadusts, tekkis diskussioon palkade indekseerimise üle seostamine inflatsiooninäitajagakus põrkusid parempoolsed K.

Kukk, Made, Marju ja vasakpoolsed - ego, Ojasalu, Nestor. Hakkas koitma, et saan asjast aru. Siis tuli eelarveseadus, siis tulumaksuseadus. Tulin ära südaöö paiku, kui rahvast oli juba hõredalt ja oli vastu võetud mõned kummalised otsused nagu Eesti Panga eelarve liitmine Riigieelarvega jms.

Ei tohi nii keerulisi seadusi arutada südaöösi ja poolpurjus peaga! Mind pahandab kõige enam see, et walitsust süüdistataxe rahvuslikus reetmises merepiir, sidusalad nagu omal ajal Sawisaart.

  • Nimi[ muuda muuda lähteteksti ] Nimi "India" tuleneb Induse jõe nimest, mis pärineb vanapärsia sõnast hindūš.
  • Külm tegi parlamendiliikmest röövli - Kroonika
  • Он… он был?.
  • Keskmise suurusega liige mahus
  • Kas liikme suurus soltub erektsiooni ajal
  • Kasitsi suurendatud kukk
  • Suurenda videoliikme oppetunde
  • Kas see mojutab klasside suurust peenise

See on rumal ja ohtlik ja wõib rõõmustada ainult Vene ultrasid. Nii kirjutasingi 2 avaldust - KF juhatusele ja RK juhatusele. Andsin esimese Kristale, kes vajus näost ära ja oli selgelt löödud. Hiljem ta küll toibus. Oli avaldust refereerind KF pressikal. Enne kutsus Nugis kokku RK saadikud, eriti valitsuse kukutajad ja manitses neid veel kord asja üle mõtlema. Tema argumentatsioon oli veenev: eelnõu ei lähe läbi, see aga tähendab, et Laar saab usaldusavalduse ja võimalik ning vajalik valitsuse remont lükkub edasi.

Aga ehk seda kukutajad tahavadki: ajada valitsus kitsikusse, nagu omal ajal aeti Savisaar, teha tal wõimatuks walitseda ja siis kukutada põhjalikult, ehk ka uutele walimistele minnes Sellega ma ei saa leppida.

XI Täna arutatakse umbusaldusavaldust valitsusele. Seda ma ei poolda, ei poolda ka valitsust. Vähemalt praeguses koosseisus. Rummo ei saa oma ametis hakkama.

XI Esimene päev sõltumatu RK saadikuna on läbi. Juhatus kinnitas mu lahkumise KF-st täna. Suur vabaduse ja kergenduse tunne, mida ei suuda eriti häirida Arvo Junti või Andra Veidemanni veidi demonstratiivsed teretused jms. Tunnen end jälle töövõimelisena ja loodan, et VPÜ toel saan seaduseelnõudestki paremini sotti kui ennemalt.

Mitmete KF inimestega on suhted jäänd heaks. Olli arvas, et temalgi seisab ehk sama ees, mis minul Täna oli umbusaldushääletus Laarile, mis läks opositsioonile tunduvalt halvemini kui valitsusele.

Umbusaldamise poolt hääletas vaid 21 RK liiget! Vastu oli vist 44, erapooletuid oli kümme, paljud ei hääletand. Mina võtsin sõna, avaldades umbusaldust rohkem "opositsioonile" kui valitsusele, hoiatasin aga tedagi, et wanawiisi jätkata ei saa.

On kujunemas räige opositsioon Lorents, Junti, Savisaar, Toomepuu See loob täiesti uue jõuvahekorra parlamendis ja Laar ning mõni teinegi koalitsiooni liider on vihjand võimalusele koalitsiooni laiendada; ses seoses on nimetatud ka VPÜ-d.

Sinissaar ütles, et "Isamaa" peatselt tuleval suurkogul vms. Ma loodan, et edaspidi väheneb veelgi rahvusradikaalide mõju, mis täna teeb muret Tartole ja teistele. Eesti Komitee vari hajub Toompealt ikka enam. Täna peeti selle mälestusex üx konverents, kuhu ma ei läind. Väljas olevat seal hästi rääkind. RK-s rahulik. Arvo Junti ei ütle peaaegu teregi, teistega saan wist normaalselt läbi.

Kuulsin Eiki N. Sawisaar aga teadnd, et hääletust ei tule ja sõitnd Soome, kus ta hääletuse ajal oligi. Uue külalisena oli kohal Heikki Raudla, endine Wiljandi linnapää. Pole ammu midagi nii Kas parlamendiliikme paksus teeb vaadand. Põldvere rääkis hiljem, et ta oli näind, kudas üks vene naine läind mehe juurde, öeld, et ei saa küll aru, mis plakatil on, aga näeb, et mees on viletsasti riides.

Pistnd siis mehele midagi tasku, ilmselt paberisse keeratud jupi suitsuvorsti XI sattusin presidendi juurde. Rääkisin lühidalt sellest, mis oli toimund Strasbourgis. Ka peab ta Venemaad maailmale suuremax ohux kui Iraani. Ma usun küll, et Venemaa on olnud õudsema ja võib selleks weel saada, Iraani fašismi turgutamine on aga ka ohtlik mäng.

Kas uskuda, ei tea L. Nägin Gräzini kirja, kes oli olulist eeltööd teind kohtumised Rjurikovi ja Stankevitšiga ja leidis, et enne valimisi on Jeltsinikäed wabamad. Midagi on Moskvas rääkind ka Alar Olljum, sellest vestlusest aga esitas Tšurkin oma järeldused vist, mis r siin ümberlükkamisteni viisivad Tartu rahu piir jms. Hommikul ei old ta aga mulle midagi saat ja vist leidsime mõlemad, et mõte oli veidi ekstravagantne.

Üldiselt on selliste asjade aeg läbi, aga mõne eelnõuga seoses tuleb neid taas esile. Käisime Matiga Trofimovi juures Asja mõte oli ilmselt nende saadikute töötlemine, keda teatakse olevat vene-sõbralikumad wõi wähemalt vähem rahvuskesksed. Trofimov oli mures Eesti poole jäikuse pärast ja selle pärast, et nüüd ka opositsioon süüdistab rahvuslaste valitsust.

Sidusalade lepinguga venitamine olevat ka ebakonventsionaalne: kuna piiride muutmine on praegu välistatud, tuleks teha inimeste elu kergemaks seal, kus wõimalik. Üldiselt leidsime üsna ühise keele. Anti väga hästi süüa-juua. Kohal oli ka andrei Jakušev, saatk.

Veidi koomiline oli, et saatkond on ostnud Paldiski maantee lähedal eramaja ja selle remontind, remontides aga värvind vihmaveetorud potisinisex. Helistasin Taranditele. Indrec on mures selle riikliku visiidi pärast, mis pidawat ropult kallix minema.

Ta lubas käia Kadriorus presidenti Kas parlamendiliikme paksus teeb, et see loobux erilennuki plaanist. Muidugi vaataxin rõõmuga Araabiat, aga kaks reisi Lähis-Itta on mullegi natuke palju.

Ex näeb, mis saab. Valitseb Alatalu, kes esitas 8st arupärimisest 6, muidugi valdavalt ikka Iisraeli relvadest. Text on sant ja ma ei usugi, et sest asja saax. XI Eile polnd RKs midagi eriti huvitavat. Skeemist peax edasi saama maatrix, millega tuleb töötada. Ta arvas, et wõix ehk hakata siseministrix, kuna üxki poliitik ei hakka, et karjääri ära ei rikux. Mati oli täna Arvo J. Ehk tuleb lisagi. Palga ja pensioni asjus on RK-lased kohe walmis wõtma kaitsepositsiooni, kui keegi neid ohustab, nagu nüüd Ardo O.

Naljakas oli Mart Nikluse idee ajalehes -- maxta keeleoskuse pealt lisatasu -- ta ju keeleõpetaja ise. Kuweidi-Jordaania sõit on nüüd kindel. Ta pidas L. Oli ka minuga nõus, et Eesti peaks ütlema oma sõna ka maailma valupunktide kohta nagu Bosnia ja Kurdistan. Siis nähtax Eestit maailma rahvaste pere tõelise liikmena, mitte pisiriigina, kes oskab ainult Venemaaga nägelda. Nii olla old ka näitex Venezuelas Vaene ja ebakindel riik, kust ressursid liiguvad rikkamatesse ja stabiilsematesse.

Ignar pakkus Margus Leivot. Kohal olid ka Indrek Tarand ja Jaan Tross. Juttu oli Pullapää II skandaalist.

Külm tegi parlamendiliikmest röövli

Laar väitis, et ta suutis takistada tõelist rünnakut P-le. Leiti aga, et nüüd olex soodne hetk lasta lahti Lagle Parek. Laar ütles ms. Ta ütles ka, et on valmis võtma valitsusse ükskõik kust inimesi, ei soovi enam jälgida parteilisust. Selget sotti aga me ei saand. Kõige tõenäosem on, et Lagle lahkub, tema asemele tuleb Kaido Kama esialgu. XI Olen istund põhiliselt kodus kaks päewa, walmistudes Lähis-Ida sõidux.

Olen saatnd L. Olen lugend Hanna Al-Fahuri araabia kirjanduslugu, uue araabia luule antoloogiat ja nüüd ka koraani. Koraan tundub mulle tõesti sektantlik ja vähemalt tõlkes lausa igav.

Kummaline tekst, mis kogu aeg tegelikult räägib ühte ja sama sadades variatsioonides. Kirjutaja poleemilisus ja kibedus vaenlaste vastu paistavad wäga wälja.

XII Oleme õhus. Vahemaandumine Ankaras on läbi: all on Lõuna-Türgi või juba Süüria mäed, paremal käel punane päike. Osa mäetippe ulatub Kas parlamendiliikme paksus teeb pilvede nagu kivid lumest. Pilved on vajunud mägede vahele orgudesse. Einseln ütles, et reedel ja hiljem oli olukord Eestis kriitiline -- kui ei olex old Kerti, olex võind minna kodusõjax. Ülo Kaevats ütles, et Kaitseliit oli asunud piirama politseijaoskondi Algul olin wäga luxuslikus toas Kaewatsi ja Sildmäe kõrwal, siis paluti mul wahetada tuba presidendi erasekretäri Erkki Munteriga.

Sain toa all korrusel, kus pole TV-d, riide- ega saapaharja. Aga see on pisiasi. Hullem on kuumus -- radiaator on tuline, kinni keerata on teda wist wõimatu.

Pisiviperusi on siin old ka: Kaewatsil ja weel kellelgi ei jõudnud kohwrid õigeks ajaks kohale, nad olid sattund majandusmeeste juurde Marriotti hotelli ja mõlemad mehed olid banketil reisiülikondades. Kellelgi oli vannitoas vesi puudu, kaugekõnesi ei saa otse wõtta, ainult üle operaatori. Jäime lennujaama Kas parlamendiliikme paksus teeb 20 min hiljax. Araabia maade kohal oli juba öö, pilvi aga pold.

Linna me õieti ei näindki. Lennuväljal olid aupaugud, aukompanii, punased vaibad ja kuninga kätlemine. Kuninganna on mehest peajagu pikem, on USA tippdiplomaadi, Libanonist pärit Philip Habibi tütar, niisiis osalt araabia verd temagi. Leennuväljalt sõidutati meid Hashimiya paleesse, sealt teise -- Basmani paleesse, kus oli bankett.

Igal pool mõõdukalt toredusi, palju kunsti, ka Lääne moderni ja lõhnavaid lilli, millele vist lõhnaainete aroomi lisandus. Mulje jätsid igal pool olevad hambuni relvis sõjaväelased -- special troops, special training, nagu öeldud Einselnile. Basmani palees olid valves ka mõned ajaloolises rüüs tšerkessid. Teede äärestihti sõjaväejeepid raskekuulipildujatega, paleedesse pääs läbi kahtede-kolmede väravate, kus samuti valvemeeskonnad.

Banketil olin koos väga meeldivate inimestega -- ministrid ja õukondlased peamiselt. Sümpaatne oli, et neil olid erakordselt, lausa lapselikult elawad silmad ja nad paistsid tõsiselt Eesti vastu huvi tundvat.

Minu naabri naine oli rootslanna, meeski oskas veidi rootsi keelt. Juttu oli Eestist, põlevkivist, mida neil on ohtralt, kirjandusest, religioonist ja seadustest. Lahkumine käis äkitselt, nagu kombeks. Vestluskaaslased olid haritud ja tolerantsed.

Rushdiet nad ei armasta, aga tappa ka ei tahax. Neil olevat hullemaid koraanivastaseid, keegi mees kirjutand lausa blasfeemilise raamatu ja pole teda keegi hukand. XII Täna oli ekskursioonipäev.

Riigikogu päevikust2 Saateks Olin Riigikogu saadik esimeses koosseisus oktoobrist kuni märtsini Sel ajal pidasin jõudumööda päevikut.

Pärast hommikusööki sõitsime helikopteritega Petrasse. Sõit kestis veidi üle tunni ja oli juba iseendast huvitav, sest helikopterist paistab allolev palju paremini kui näiteks lennukist. Ammanist lõuna poole minnes muutus maastik vahetevahel väga karmix ja kivisex, oli kogu aeg mägine, mägede vahel oli lausikumaid paiku, olgu orus või ülal. Kui seal oli ka vett, olid kõik põllulappideks sobivad siilud üles küntud. Silma hakkas, et all olid enamikus uued ja korralikud ehitused, mõned veel pooleli.

Põlluservas paistsid ümarad veetsisternid. Lamedatel katustel elati: oli inimesi ja kuivavat pesu. Nägime ka veeta vooluorgusid, mäed olid tihti erodeerunud.

Oli ka kiviaedu ja nende jäänuseid. Ühesainsas jõeorus oli paaris kohas pruunikat seisvat vett. Mäghedes paistsid hästi ladestuste kihid nagu Napoleoni koogis. Mõnel pool oli suuri laike paljast kivipinda, elutu ja peaaegu taimestikuta maastiku keskel äkki taluhooned, mille ääres auto. Silmatorkavalt palju oli korralikke asfalteeritud teid, mõnel pool paistis ka lambaid, kes olid valged ja kitsi, kes olid mustad.

Vahepääl nägime kivikõrbe, täiesti elutut maad veevoolu jälgedega. Paistis koopaid või keldreid. Hiljem hakkas näha olema rohkem taimestikku, mis paiknes tuttidena -- ilmselt mingid põõsad. Äkitselt paistis mäe otsas linn. Mõnes kohas oli kivimurdusid ja nende kõrval lubja-?

Paar korda hakkas silma otsekui õitsvaid puid, mis aga võisid olla pooleldi raagus sinakashallide võrsetega puud. Katustel oli kuumaveepaake. Petra muinaslinna minnakse hotelli juurest jala või hobustega piki kitsast kaljudevahelist kanjonit. Linn oli nabatealaste kindlus, seda ei suutnud vallutada isegi Aleksander, seda tegi alles Trajanus, nagu seletasid meid juhendawad arheoloogid. Teel oli palju turiste, tolmu ja hobusesitta, mis kingad korralikult määris.

Linnavaremete juures on peamine vaatamisväärsus mausoleum; inimeste arhitektuurist võimsam ja huvitavam on looduse oma -- vesi on pehmet liivakivi uuristanud, luues fantastilisi vorme, mida ei jaksanud küllalt imetleda, rääkimata kirjeldamisest ja pildistamisest, mis hämaruse all kanjonis ja ereda päikese ülal kontrasti tõttu vaevalt ka eriti õnnestus.

Mausoleumi juures oli väike müügiplats, kust ostsin mõned beduiinide käsitöö-esemed -- noa, käevõru, kaelakee ja karbikese. Käisime ka muuseumis, kus mulle kõige enam meeldis imeõhukene nabatea keraamika -- kausi paksus isegi vaid 1,5 mm! Meenutas Kreeta eggshelli. Sõime Petra hotellis ja siis sõidutasid helikopterid meid tagasi Hashimiya paleesse. Seekord valiti teine tee, nägime vasemal Surnumerd, paremal mägikõrbe, kus oli vaevalt elumärke, vaid mõned beduiinide pikad mustad telgid.

Oli näha veevoolu poolt uhutud lagedaid pindu, mõne oru põhjas oli veidi taimestikku, muidu aga oli pilt masendav ja ülev korraga. Eesti keeles pole ju kõrbe kohta õigeid sõnu -- tegu oli mägedega, mis olid tükati õige Kas parlamendiliikme paksus teeb ja põnevad, ning tükati oli isegi lagedat, vooluvee tasandatud maad ja isegi liivakõrbe.

Meid saatis pidevalt ca 20 sõjaväelast eriteenistusest. Õhtul tehti meile väike sõit mööda pimedat Ammani. Vanalinn meenutas Ateenat ja paistis sama täis reklaame, poekesi ja elu. Külastasime majandusmehi Marriotti hotellis -- nemad oliwad käind Surnumeres suplemas ja hotellis saunas. Õhtul sõime L. Enne seda olin Ülo K. Meie seisukohad olid Kas parlamendiliikme paksus teeb lähedased. Õhtulauas oli juttu Kalle Ellerist jmst ning lihtsalt keskustelu, kus Einseln muhedalt vestles oma kogemustest ja president Siberist.

Sattusin üles lauda endale veidi ootamatult ja polnud just sobivalt riides XII Viimane öö Jordaanias. Päeval käisime kõigepealt märtrite muuseumis, kus oli palju relvi ja fotosid. Araabia Kas parlamendiliikme paksus teeb algas umbes samal ajal kui meie oma ja neilgi pole kerge olnud tõelise iseseisvuse juurde jõuda, mis tähendaks ka moderniseerumist ja elatustaseme tõusu. Muuseumi siseõu on kaunilt kujundatud, seal on üks oliivipuu, millele ka meie president kannust vett valas. Siis käisime kuninglikul surnuaial Hassani mõrvatud vanaisa ja tema isa mausoleumide juures, kuhu president pani pärgasi.

Mina ja veel mõned jäid ootama ja maiustusi näksima kõrval ruumides. Vestlesin veel kuningliku protokolliülemaga, kellele kinkisin dolomiidist tuhatoosi. Ta näeb ehk liialt Lääne vandenõu araabia ilma vastu, ühendades sellega isegi selle, et Rushdie Clintoni juures wastu wõeti. Siis oli vastuvõtt kuninglikus teaduste ja tehnoloogianõukogus, kus räägiti Jord. Mu lauanaabrix sattus taas tšerkess — Kuidas suurendada peenist 14 aastat kuninglike õhujõudude ülem, kes tunneb Dudajevit ja kellel on sugulasi Kaukaasias ja Türgis.

Dudajevi radikalismi ta ei usu, arvab, et selkombel ei tule neil iseseisvusest midagi välja. Ma Kuidas suurendada liikme pikkust ja haarata, et oleks vaja kultuurikoostööd, näitex kedagi meile araabia kultuurist ja islamist loenguid pidama.

Siia võiks tulla ka mõni noor arheoloog Õhtul oli taas bankett. Õgimine on liiale läind. Ta arvab ka, et Jord-le on pigem õnn kiui õnnetus, et siin pole leitud õli ja tuleb teha kõvasti tööd ja arendada mitmekülgne majandus. Ta on optimistlik ja tõhutab eriti demokraatia vajalikkust. Neil olevat paar islamiäärmuslast saand ministrikohad, aga kohe läbi kõrbend ja seega ka nende liikumised kaotand rahva toetust.

Tema meelest oleks õige seda proovida ka Egiptuses jm. Diktatuuri alt on oht äärmustesse sattuda Õhtul käisime veel arheoloogia muuseumis, kus giidiks oli muinasmälestuste ameti juhataja, kes meiega Petraski oli ja kena noor blond tšerkessitar. Protokolliülem rääkis, et esimesed uue Ammani elanikud olid tšerkessid, kes elasid ka amfiteatri all koobastes. Kuningas Abdullah eland tema vanaisa majas algul. Muuseum on kunagise Rooma tsitadelli kohal ja sealt on uhke vaade Ammani vanalinnale.

Kell 6 tulime muuseumist wälja, kui mosheedest kostis mullade valjuhääldajate hüüd, mis kaunilt kajas. Homme tuleb tõusta vara ja asuda teele Kuwaidi poole üle Saudi Araabia. XII Vanasti oli tänasel päeval stalinliku konstitutsiooni päew. Seda Kuveidis, kus oli 22o sooja. Õhk on siin imeliselt hea, kerge hingata. Inimestes ei ole aga niisugust soojust ja elavust nagu jordaanlastes.

Nad on fantastiliselt rikkad ja veidi blaseerund: huvi meie vastu ei paistnud eriti tuntavat, vastuvõtutseremoonia lennuväljal oli lühike, anti luksusaiuto, mina olin suures mustas Buickis üksi ja sõidutati kõiki, seekord ka ärimehi, tema Kõrguse külalistepaleesse.

Siin on kõik marmor ja nikerdatud puu, teenijaid igal pool terwed armeed Väsimus tuleb peale, ei jaxa enam kirjutada. Sain siit koju helistada. Seal on sula, üx Kuveidi minister teadis rääkida, et Baltikumis sadada wihma. Araabia omad näitavad hoolega ingliskeelseid ajaviitefilme murder East, murder WestIndia oma erootikat ja vägivalda kohutavalt kitšlikult XII Eile oli keegi old vastuvõtul koos Soome saadikuga, kes kutsund kõik eestlased Soome wabariigi aastapäeva wastuwõtule.

Palee on mitmeosaline, minu toa aknast paistawad triibulised hiigelseened — weetornid. Eile sõitsime paari mehega tiiru mööda linna.

Laiendada suurendamiseks liige

Sõja jälgi on näha minimaalselt, kõik on tore ja rikas. Autopark on selline, et meil luksusautodena käivad mersud mõjuvad siin loksudena ja on häbelikult pandud parkimisplatsi nurka. Tee ääres oli üks nässu sõidetud Buick või Lincoln, mul on tunne, et ta oli lihtsalt sinna jäetud, kuni keegi ta ära koristab. Linnas on näha moodsat arhitektuuri, oli üks põneva väljanägemisega mošeegi. Mehed palees on kõik rahvariietes pikk hõlst, peakatekunstnik näeks nende hulgas väga huvitavaid tüüpe.

Tänaval nähtud naistest olid enamus katmata peaga. Ei Jordaanias ega siin ole ma veel näind ühtegi kaetud näoga naist.

TV-s ei näi islami äärmuslus eriti mõjukas olevat. Tundub, et islamile Jumalale antakse oma, selle ilma huvidele-mõnudele oma ja need 2 on lahutatud. Kohal oli igasugu šeikisid, oli ka dip. Õnneks ei sattund ma istuma Iraani saadiku kõrvale. Kogu India Himaalajast lõuna pool asetseb troopikavöötmes ja seal domineerivad Aasia mussoonid. Õhk on sooja ookeani kohal kogunud endasse palju niiskust, mis sajab vihmana alla, kui tuuled ületavad rannikulähedasi mägesid.

Detsembrist veebruarini puhub kuivemat tuult ning märtsist maini on kliima kuiv ja kuum. India kliimat mõjutavad tugevalt Himaalaja ja Thari kõrb. Himaalaja takistab Kesk-Aasia katabaatituulte ligipääsu, mistõttu on suurem osa Indiast soojem kui ülejäänud alad, mis asuvad sarnastel laiuskraadidel.

Thari kõrb meelitab ligi niiskusesisaldusega suvised edelamussooni. Loodepiirkondade kõrbetes, kuhu mussoonid enamasti ei ulatu, on sademeid vähe, rannikumadalikel ja mäenõlvadel on neid palju. Mäenõlval paiknev Cherrapunji küla Meghalaya osariigis on maailma sademeterikkaim koht: sealne aasta keskmine sademete hulk on 11 mm.

Suvine sademete hulk varieerub tugevasti ka aastati. Rannad ja kaguosa jäävad vihmaperioodi kõige raskemate rünnakute alla ning neid räsivad igal aastal tsüklonid ja üleujutused. Indias on ülekaalus neli suurt kliimagruppi: troopiline märg, troopiline kuiv, lähistroopiline niiske ja mägine. Suvel on keskmine temperatuur 37,8—46,1°.

Kõrgeim Indias registreeritud temperatuur oli Phalodis Jodhpuri Kas parlamendiliikme paksus teeb Rajasthanis 51,0°. Himaalajas uhub vihm palju mulda ja kruusa jõgedesse.

Iga-aastaste üleujutuste ajal toovad Ganges ja selle lisajõed tasandikele viljakandvaid setteid. Need setted on aastatuhandete jooksul soodustanud intensiivset põllumajandust, kuid need ka raskendavad kunstlikku niisutust ja hüdroenergeetikat. Jaanuaris ja veebruaris puhuvad kirdest talvemussoonid. Sajab vähe ja ilm on jahe. Vihmaperioodide vahele jäävad kuiva ja sooja ilmaga kevad ja sügis. Kogu Indias Himaalajast lõuna pool on kevad, suvi ja sügis väga soojad: igal aastal tuleb ette temperatuuri üle 50 °C.

Eriti Gangese tasandiku niiske õhk teeb kliima mõnikord raskesti talutavaks. Lõuna-Indias on ka talvel päris soe. Dekkani kiltmaal on jahedam, Põhja-Indias esineb ka pakast.

Talvel moodustub Aasia kohal suur kõrgõhuala, mille mõju all on ka põhjapoolkera külmapoolus. Suuremas osas Indias ja lähedastel merealadel puhub sel ajal kirdemussoon.

Põhja-Indias Himaalaja lähedal valitsevad loodetuuled. Kirdes asetsevad mäed takistavad Siberi külma õhu sissetungi. Dekkani kiltmaal on enamikus kohtades troopiline kliima, jaanuari keskmine temperatuur on 20—25 °C, Põhja-India tasandikel langeb see umbes 15 °C-ni.

Talvel on üldiselt kuiv, kuid eriti Dekkani kiltmaa idaranniku lõunaosas, kus mussoon on kogunud Bengali lahelt piisavalt niiskust, sajab palju vihma.

Kevadel Aasia kõrgrõhkkond nõrgeneb ja kirdemussoon vaibub. Tugeva päikesekiirguse ning kuiva pilvitu kontinentaalõhu tõttu võib minna Kas parlamendiliikme paksus teeb soojaks. Paljudes kohtades on mai aasta kõige soojem kuu. Vastu suve läheb ilm ebastabiilseks.

Edelamussoon puhken ühte lugu, tuues niisket õhku ning pilvi ja vihma. See suvemussoon on lõunapoolkera kagupassaadi jätk. Pärast ekvaatori ületamist pöördub õhuvool paremale ja puhub Kagu-Aasia poole. Seda põhjustab madalrõhkkond, mille kese on Indiast loodes.

Seal, kus edelamussoon puhub mägedesse, sajab palju, paiguti üle mm aastas, Cherrapunji külas Assamis üle 12 mm aastas. See piirkond on samal laiuskraadil nagu Aafrika keskne kõrbepiirkond. Loode-India kõrbeosas sajab alla mm aastas. Kõrb on seal sellepärast, et mäed takistavad sajuõhu ligipääsu. Juuli keskmine temperatuur on kaugel põhjas üle 30 °C ning Dekkani kiltmaal vahemikus 25—30 °C.

Meretuule, pilvede ja päikese vähesuse tõttu on juuli ja august sageli jahedamad kui mai. Mussoonisüsteem võib kirjeldatud mustrist oluliselt kõrvale kalduda: ühel aastal võib sadada keskmisest poole rohkem, teisel aastal poole vähem.

Mõnikord algab suvemussoon hilja. Tuleb ette sajuta perioode ja tugevat sadu lühikese aja jooksul. Mussoonkliima võib kaasa tuua põuda, näljahäda ja Kuidas suurendada peenise narkootikume. Täna on see väljakutse suur, tekitades eksistentsiaalseid ohte bioloogilisele mitmekesisusele ja mitmetele inimkooslustele ning ohustades majanduse arengut ja inimeste elu jätkusuutlikkust.

Mida rohkem India kasvab ja linnastub, seda mürgisemaks muutuvad selle veekogud. Iga päev satub jõgedesse ja muudesse veekogudesse ligi 40 miljonit liitrit reovett, kusjuures ainult väike osa on piisavalt puhastatud. Maailmapanga hiljutine aruanne viitab sellele, et selline reostuse eraldumine ülesvoolu alandab majanduskasvu allavoolu asuvates piirkondades, vähendades nende piirkondade SKP kasvu kuni kolmandiku võrra.

Hullemaks teeb selle see, et keskmise sissetulekuga riikides nagu India, Arvamus liikme suurendamise kohta veereostus on suurem probleem, suureneb mõju peaaegu poole SKP kasvu vähenemiseni. Keskkonna seisundi halvenemise kulud Indias on hinnanguliselt 3,75 triljonit INR 80 miljardit dollarit aastas. Ainuüksi veereostusega seotud tervisekulud on hinnanguliselt umbes — miljardit INR 6,7—8,7 miljardit dollarit aastas - need on enamasti seotud alla viieaastaste laste kõhulahtisuse suremuse ja haigestumusega ning muude rahvastiku haigestumistega.

Lisaks majanduslikele kulutustele põhjustab India puudus inimelu aastas vee, kanalisatsiooni ja hügieeni puudumise tõttu.

Ülemaailmselt sureb veega seotud haiguste tagajärjel igal aastal 1,5 miljonit alla viieaastast last ja miljonit tööealist inimest. Himaalaja jõed tekivad lume ja liustike sulamisel ning voolavad pidevalt aastaringselt. Mussoonikuude jooksul sajab Himaalajas suurel hulgal sademeid ja jõed paisuvad, põhjustades sagedasi üleujutusi.

Dekkaani jõed on seevastu vihmaga toidetud ja seetõttu mahult kõikuvad. Rannikuäärsed jõed on pikkuselt lühikesed ja piiratud valgalaga.