Mis aitab liikmeid suurendada, Missioon ja visioon

Digitaaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõtte taotleda toetust kuni 15 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte juurde väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte. Nõuded tunnustamist taotlevale ja tunnustatud tootjarühmale 1 Tunnustamist võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 85 sätestatud tootjarühm, kes ei ole tunnustatud sama seaduse § 38 alusel tootjaorganisatsioonina. Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 86 lõike 9, § 87 lõike 7 ja § 88 lõike 5 alusel. It is also argued that as Estonian company law is yet lacking the above-mentioned legal remedy, it should be possible and even necessary to implement the same measure in Estonian Commercial Code in order to provide the same rights for the shareholders of Estonian public limited companies.

EAS toetab sellest nädalast ettevõtete digitaliseerimise teekaardi loomist EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on digitaliseerimine oluline arenguvõimalus kõikides sektorites.

Mis aitab liikmeid suurendada

Tema sõnul on oluline individuaalne lähenemine, sest igal ettevõttel võib king pigistada erinevast kohast. Ta rõhutas, et see ei tähenda alati suuremahuliste investeeringute tegemist ning ei eelda suurettevõtte staatust. EASi juhatuse liikme sõnul aitab digitaliseerimine leevendada tööjõupuudust, suurendada tarnekindlust ning võtta vastu andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid. Digitaaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõtte taotleda toetust kuni 15 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte juurde väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte.

Mis aitab liikmeid suurendada

Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist ning kitsaskohtade lahendustest digitaalsete tehnoloogiate abil. Lisaks sisaldab teekaart vähemalt ühe lahenduse kohta selle väljaarendamise lähteülesannet. Varasemalt on EASi toetuse abil digidiagnostika läbinud ettevõtet.

Ühiskonnaõpetus 2017 2018 2

Üks nendest on pakendeid valmistav Multipakend OÜ, kelle kvaliteedijuht Tiiu Aasamets tõi välja, et alates digidiagnostika läbiviimisest on ettevõttes palju muutunud. Lisaks toetusele on ettevõte digidiagnostikast selgunud arenguvõimaluste realiseerimiseks ka ise investeerinud.

Toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Mis aitab liikmeid suurendada