Seisab liikme suurusest,

Mis juhtub, kui Rakvere linnavolikogu ei nõustu kõrgemat liikmemaksu maksma? Juhatuse liige ei pea olema osanik. Saad raha tagasi.

Pärnu mnt 67A, Tallinn, Estonia Tel. EML kaitseb oma liikmete ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest. Juriidiline isik vormistatakse vastuvõtmisel ühingu toetajaliikmeks.

Omavalitsusliit seisab teelahkmel

Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele ettenähtud vormis avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt kuu aja jooksul või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmisel üldkoosolekul. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus ja liikmemaksude suurused kinnitab üldkoosolek.

Äriseadustik

Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse hiljemalt kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma kohustused ühingu ees, sh jooksva aasta liikmemaksu. Osanike otsuse vaidlustamine 1 Kohus võib osaniku, juhatuse või nõukogu nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

Aruannete kinnitamine 1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses RT I48, sätestatud korras. Kui osaühingul on audiitor või nõukogu, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse ja nõukogu arvamuse.

Account Options

Juhatus 1 Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Juhatuse liige ei pea olema osanik. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Põhikirjas võib ette näha muid isikuid, kes ei või olla juhatuse liikmeks. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

Seisab liikme suurusest

Juhatuse esindusõigus 1 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad osaühingut mitmekesi või ühiselt.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab Päästeliidu nõukogu kuu aja jooksul või nõukogu otsusega mittenõustumisel järgmine üldkoosolek. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

Seisab liikme suurusest

Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus. Päästeliidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad Päästeliidu ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

 1. EML - Eesti Meediaettevõtete Liit
 2. Ma olen 14-aastane ma tahan liikme suurendada

Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava nõukogu koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette.

Kas sellest vestlusest ka midagi sünnib, selgub parandusettepanekute või tulevikus esitatavate muude eelnõude läbi. See aga, et taolised küsimused tõstatuvad, ja seda mitmes Eestimaa paigas, on selge märk, et omavalitsuste ühistegevuses ja sellega seonduvas on ilmselt probleeme.

On mingisugused asjad, mis on lahendamata, rollid, mis on paika panemata. Jaan Lõõnik: Areng on jõudnud sinna, et ülemised kihid enam ei saa ja alumised ei suuda, või kuidas see täpselt oligi.

MJ: Viru-Nigula vallavolikogu esimees Ain Tiivas tegi kohtumisel regionaalministriga ettepaneku, et meil on kaks teed: kas me läheme mingite konkreetsete eesmärkideni, mis meil on selle organisatsiooniga lahendada, või läheme laiali. JL: Me võime siin ju teha küll igasuguseid asju, aga kui riik kaasa ei tule, siis tulemust me ei saavuta.

Kindlustusühistu seisab järjest kindlamalt jalgel

Jäätmekeskuse rajamiseks on meil valmisolek number üks olemas, aga kui riigilt raha ei tule, siis ei tee me ka mitte midagi, sest vahendeid pole.

MJ: Ei tasu viia asja üksikküsimusteni. Võib-olla see ongi paha asi, et üldist paikapandud arusaamist omavalitsusliidu rollist ei ole olemas. On vastu võetud küll seadus, mis reguleerib omavalitsusliitude tegevust, aga see on ka paraku kõik ning mingeid edasisi samme järgnenud ei ole.

Seisab liikme suurusest

Suuresti see ongi põhjus, miks omavalitsusliidud tegelevad paljuski otsitud üksikküsimustega. Otsitakse endale rolli. Kui keegi ei ütle, mida teha, siis tuleb see ise välja mõelda.

Liikmelisus

Veeprojekti ajasite, see läks põhja JL: Ei läinud põhja. Seitse asulat ju vee saavad ja nüüd tundub, et kolm saab veel.

Toomas Väinaste: Kuna raha oli vähe, siis võeti aluseks inimekvivalenti ja need, kes sinna sisse ei mahtunud, jäid välja. Nüüd jääb aga raha üle ja need, kes jäävad inimekvivalendi vahele, saavad ka.

 • Kui saate suurendada peenise kodus
 • Ühingu põhieesmärk on tagada info vaba kättesaadavus kõigis ühiskonna kihtides, nii era- kui avalikus sektoris, ning aidata sellega kaasa avatud teadmusühiskonna arengule.
 • Omavalitsusliit seisab teelahkmel - Arhiiv - Virumaa Teataja
 • Liigu suurendamine parast fimoosi
 • Küll jõuti arusaamale, et edasiminekuks on vaja rohkem selgust.
 • Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
 • Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete kohustused: 1.
 • Kuidas mojutab KEGEL-i liikme suurus

VIROLiga tahtsime seda asja ühiselt ajada, et saaks kogu maakonna korraga ära teha. Seda ju prooviti igal pool Eestis, aga ei tulnud välja. JL: Meie häda oli see, et olime igas alamvesikonnas perifeerias ja ükski keskus meiega ei tegelenud.

Ühiskonnaõpetus 2017 18 majandus II H

Nii otsustasime seda asja ise ajama hakata. Välja tuli aga see, et mindi asulate peale, mitte alamveskondadepõhisele finantseerimisele.

 • Kuidas suurendada verevoolu liikmeks
 • Päästeliidu põhikiri on kinnitatud
 • Äriseadustik – Riigi Teataja
 • Milline tavalise suuruse liige fotoga
 • Eesti esimene ühistuline kahjukindlustusselts on sündinud: Eesti Kindlustusühistu ÜKS on äriregistris alates
 •  - Вы его убили.
 • Тогда Стратмор напрягся и рванул тело изо всех сил.
 • Suurenenud munniga liige

MJ: Mis me siin ikka keerutame. Selle projekti puhul oli asi selles, et Eestis seadusandlus muutus ja koos sellega ka mängureeglid.

Süsteem peaks olema paindlikum, kõike ei pea tegema kõik omavalitsused koos. Võib ehitada viie peale lennujaama, ka veeprojekti võivad edendada näiteks neli valda või linn võib teha koostööd teda ümbritsevate valdadega. JL: Pandivere näide on ju olemas, ega sellest midagi halvemaks pole läinud.

MJ: Ma arvan, et me liigumegi selles suunas. Olgem ausad, väga raske on igapäevaelu taustal leida mingit kokkupuutepunkti Vihula ja Rakke vallal.

Seisab liikme suurusest

Pigem on mõistlik arendada ühistööd üle maakonna piiride, näiteks põlevkiviteemadel Ida-Virumaa valdadega, Vihulal võib olla ühiseid huvisid Loksa ja Kuusalu vallaga, Tapal Aegviiduga.

TV: Me tegeleme oma ühistegevusega edasi.