Nouanded liikme suurendamine

Kolmandaks märgin, et kui kõnealuste teenuste osutamises ning selle eest tasu maksmises on ettevõtted eelnevalt kokku leppinud ning ettevõte B on teadlik osutatud teenuste eest tasu maksmise kohustusest, siis olenemata arve kättetoimetamise võimatusest, on teenuste eest tasu maksmise eiramise näol tegemist lepingulise kohustuse rikkumisega ettevõtte B poolt ning ettevõttel A on võimalik kõnealusel juhul rakendada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Siiski ei tähenda see veel seda, et teiste osanike vastava nõusoleku saamata jäämisel ei ole osanikul mitte mingisugust võimalust oma osa võõrandada.

Äriõigus Äriõigus Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingu asutamist, likvideerimist, võõrandamist, omandamist, aktsia- ja osakapitali suurendamist, vähendamist jpm. Äriõiguse nõustamise puhul on vaja peale juriidiliste teadmiste ka ärialaseid teadmisi ja arusaamist ettevõtte majandustsüklitest.

Meie advokaadid esindavad ja nõustavad kliente äriõigusega seotud küsimustes. Anname nõu järgmistes äriõigusega seotud küsimustes: Ettevõtte asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine Aitame kliente Nouanded liikme suurendamine asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja likvideerimisel.

Äriühingu võõrandamine ja omandamine sh due diligence Nõustame kliente äriühingute võõrandamise ja omandamisega seotud küsimustes.

Nouanded liikme suurendamine

Juhatuse ja nõukogu liikmete vastutus Nõustame kliente juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimustes. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine Aitame klientidel ette valmistada ja läbi viia üldkoosolekut. Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused Nõustame kliente aktsionäride ja osanike vahelistes vaidlustes.

Nouanded liikme suurendamine

Juhtkonnaga lepingute sõlmimine Nõustame kliente juhtkonnaga lepingute sõlmimisel. Juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine Aitame klientidel välja töötada juhtimis- ja järelvalvestruktuure.

Nouanded liikme suurendamine

Aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine Nõustame kliente aktsia-ja osakapitali suurendamise ja vähendamise küsimustes. Vaata lähemalt äriõigusega seotud teenuse kohta: Samuti nõustame äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusega seotud küsimustes.

Nõuanded äriõiguses Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded äriõiguses.

Nouanded liikme suurendamine

Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina. Birje Kalmus.

Nouanded liikme suurendamine