Naitlejate liikme mootmed. Eesti Näitlejate Liidu auraha

Osalejate lühike elulugu Korea grupp EXO, faktid ja ainult faktid. Maailm võib niivõrd muutuda, et pole kindel, kas teemagi hiljem kõnetab. Paljud on kaotanud sissetulekutest märkimisväärse osa ja perspektiivi näitlejana tööd leida sisuliselt polegi.

Reklaamklipid võivad jääda näitlejateta, Tartu korteripesu kriminaalasjas esitatakse süüdistus kuuele inimesele, Eesti uuema ajaloo esimene kriminaalsüüdistus vandeadvokaadile, Advokatuuri seisukoht Miinimumtasu suurus on kirjas näitlejate kokku pandud kohustuslikus hinnakirjas, ja ületab mitmekordselt seni paljudele näitlejatele makstud tasu. Kas näitlejate liidu esimehel on ülevaade, kui palju ametivendi ja -õdesid on TVs või raadios mingi toote reklaamimisega hõivatud?

Ainult mingil määral, sest ülevaate saame vaid sellest, mida ise kuuleme ja näeme.

Naitlejate liikme mootmed

Selles mõttes järgime me seadust, et reklaamifirma ja näitleja vahel sõlmitud leping on individuaalne ja selle sõlmijad ei pea näitlejate liidule aru andma. Kas see hulk, mida te kuulete ja näete, on suur või väike? Ma ei arva, et see on väga suur.

Reklaamides kasutatakse ka väga palju ebaprofessionaale, mida on nende lauseehitusest ja diktsioonist selgesti tunda.

Kas teile on teada, millist tasu saavad näitlejad reklaamis esinemise eest? Ametlikult ei ole see muidugi teada. Aga seda ma tean küll, et osale näitlejatest on makstud meie uuest kohustuslikust miinimumhinnakirjast rohkem, enamikule vähem.

See, kui kellelegi makstakse teksti pealelugemise eest krooni, tuleb sellest, et nooremad näitlejad ei oska nõuda ja kardavad natuke.

  • Kuidas suurendada parlamendiliige pudeliga
  • Rahvusooper estonia näitlejad | | Info | About | What's This?
  • Мимо.

Meistrid teavad oma väärtust ja nõuavad ka vastavat summat. Igas teatris on üldiselt näitlejate eneste valitud usaldusmees, kes kuulub ka näitlejate liidu juhatusse ja võib kolmanda isikuna olla tuttav lepingu sisuga. Aga selle avalikustamise õigust tal ei ole. Küsin siis nii: kas Eesti näitlejad on reklaamides hästi või halvasti tasustatud? Võrreldes muu maailmaga kindlasti halvasti.

Probleem on iseenesest laiem.

Naitlejate liikme mootmed

Küsimus ei ole kitsalt tasustamises reklaamides esinemise eest, vaid näitlejatöö tasustamises laiemalt. Muu maailmaga võrreldes on meie reklaamitasu näitlejate palgaga kõrvutades ka oluliselt madalam.

Rahvusooper estonia näitlejad

Näiteks Soomes makstakse näitlejatele reklaamis esinemise eest kõige vähem 22 marka, keskmine palk on seal marka. Meie hinnakirja järgi oleks telereklaamis esinemise miinimumtasu krooni, keskmine palk viimaste arvestuste järgi umbes krooni.

Vahe on määratu. Kas tasu väiksus oli ainus põhjus, mis tingis miinimumhinnakirja kehtestamise? Tasu väiksus on üks asi, teine asi on see, et mõnd reklaami vaadates, millele näitleja on teksti peale lugenud, on mul selline tunne, et see on eetris olnud juba aastaid. Küsimus on selles, et reklaamil peab olema samuti teatud eluiga.

Reklaamklipid võivad jääda näitlejateta, Tartu korteripesu kriminaalasjas esitatakse süüdistus kuuele inimesele, Eesti uuema ajaloo esimene kriminaalsüüdistus vandeadvokaadile, Advokatuuri seisukoht Miinimumtasu suurus on kirjas näitlejate kokku pandud kohustuslikus hinnakirjas, ja ületab mitmekordselt seni paljudele näitlejatele makstud tasu. Kas näitlejate liidu esimehel on ülevaade, kui palju ametivendi ja -õdesid on TVs või raadios mingi toote reklaamimisega hõivatud? Ainult mingil määral, sest ülevaate saame vaid sellest, mida ise kuuleme ja näeme.

Ja kui see aegub, tuleb uus teha ja sõlmida näitlejaga uus leping. Ka teatrietendusest käib aeg üle, liiga kaua mõnd etendust repertuaaris hoida ei ole otstarbekas. Levinud tava kohaselt on reklaamilepingud enamasti kolmekuulised. Mujal maailmas seda arvestatakse. Aga nagu mina aru olen saanud, püüavad meie reklaamifirmad odavamalt läbi ajada ja väntavad üht ja sama reklaami aastaid.

Millised numbrid sellest kohustuslikust hinnakirjast vastu vaatavad? Raadioreklaami lugemine on krooni, telereklaami lugemine krooni ja telereklaamis mängimine krooni.

Naitlejate liikme mootmed

Selle eest saaks siis kolm kuud reklaami näidata. Kui reklaami näidatakse üle kolme kuu, tuleb näitlejaga sõlmida uus leping ja selle eest ka maksta.

Mulle kohutavalt ei meeldi argumendid, et «nälgiv», riigi poolt alatasustatud näitleja on nõus reklaamis esinema ka tunduvalt väiksema tasu eest kui ta tegelikult väärt on. Praegu on meie reklaamifirmade seas levinud just selline suhtumine, et ootame ära, kuni mõni näitleja on sunnitud «nälgima» ja on nõus Naitlejate liikme mootmed asemel palja leivagagi, siis saame talle vähem maksta. Te arvate, et meie reklaamklippe tootvatel firmadel oleks võimalik maksta tunduvalt rohkem kui nad maksavad.

Ma arvan, et neil kindlasti, kes tõlgivad välismaa reklaame eesti keelde. Ma kujutan ette, et need summad, mis on ette nähtud selliste reklaamide tegemiseks, võimaldaksid maksta näitlejatele tunduvalt suuremat tasu. See on nüüd hüpotees, aga ma oletan, et need reklaamifirmad pistavad oma taskusse ka selle Naitlejate liikme mootmed, mis välismaal on Suumi liikme fotomeetod näitlejatasudeks.

Millistele kriteeriumidele tuginedes on teie hinnakiri paika pandud? Oletame, et inimene Kuidas suurendada liikme Otzivi reklaamfilmis, mida kolme kuu jooksul näidatakse umbes viis korda nädalas. See on miinimum, sest reklaame näidatakse tunduvalt sagedamini. Kolme kuu kohta teeb see umbes 60 esitamiskorda. Kui me jagame krooni 60 korraga, teeb see ühe korra eest krooni.

Selle krooni sisse on arvestatud ka esitajakaitse. Nii et meie miinimumhinnad pole sugugi kallid.

Niisiis, kui näitleja järgib pedantselt oma liidu hinnakirja, saab ta reklaamis osaleda vaid siis, kui reklaamifirma maksab talle hinnakirjas nõutud summa. Kui aga firma keeldub sellist summat maksmast, pidades seda liialt kõrgeks?

Näitlejate liidu juhatuse otsuse järgi kuulutatakse nendele asutustele, mis liidu nõudeid ei arvesta ja kasutavad järjekindlalt mitteprofessionaale, boikott ja nendest antakse teada. Kõigepealt saaksid sellest teada reklaami tellijad, sealhulgas ka välismaal. Muide, kirjadega pommitamise poliitika on Euroopa loomeliitudes tavaline nähtus.

Firmade nimed võib avaldada ka näiteks Eesti ajakirjanduses. Nii Inglismaal kui Soomes kehtib näitlejate liidu, TV, raadio, filmi- ja reklaamifirmade vahel kokkulepe, et kui reklaamis kasutatakse inimest, kes pole näitlejate liidu liige, annab firma sellest näitlejate liidule teada ja peab esitama põhjenduse. Kui põhjendust ei ole või seda ei aktsepteerita, maksab ta trahvi. Soomes töötab see hästi, Inglismaal veelgi paremini.

Selle poole suundume ka meie. Mida te boikoti all mõtlete?

Naitlejate liikme mootmed

Ka need üksikud näitlejad, kellele makstakse ehk õiget hinda. Kas te kujutate ette olukorda, kui reklaamides ei tee kaasa enam ükski professionaalne näitleja?

Naitlejate liikme mootmed

Näitlejate liit on selleks isegi valmis, et tuleb teatud tagasilöök. Aga mis teha, muudmoodi ju ei saa. Kas konflikti hõngu on juba tunda?

EXO: Korea rühm. Biograafia

Ei tea, päris ähvardatud ei ole. Aga ma saan ka aru, et keegi pole seda probleemi nii drastiliselt endale veel teadvustanud. Ma tahan rõhutada, et me ei otsi reklaamifirmadega tüli. Me tahaksime nendega teha konstruktiivset koostööd selles mõttes, et maailmas korraldatakse ju ka reklaamfilmi konkursse, kus hinnatakse kunstilist taset. Kui me tahame oma reklaamidega millalgi sinna jõuda, on vaja kasutada professionaalseid näitlejaid.

Kui meie reklaame vaadata, siis pool teksti kaob ära, sest esitaja neelab sõnad alla või pudistab. Millegipärast pole meil mingit kvaliteedikontrolli. Mis ajast see hinnakiri kehtima hakkab? Me tahame, et see hakkaks kehtima esimesest aprillist. Selleks ajaks peavad need firmad, mis teevad hääle ja pildiga reklaami, meie nõudmisest teadlikud olema. Üks võimalus on see, kui firma pole nõus küsitud summat maksma, teine võimalus, kui näitlejad ise vaatavad kohustuslikust hinnakirjast mööda. Selline asi on alati võimalik.

Kui me aga juba oleme ühte liitu ühinenud, tähendab see ka vastastikust solidaarsust ja usaldust. Me ei saa ju Naitlejate liikme mootmed kätt vägisi ette panna. Ma usaldan meie näitlejaid.

Piik sõnab, et tal on praegu umbkaudu kahekuine rahapuhver, aga sealt edasi jääb tõenäoliselt eelarvesse auk. Tal pole ka selle vastu midagi, kui vahepeal tuleb muud tööd teha.

Vandeadvokaadile pole Eestis kriminaalsüüdistust esitatud ligi 50 aastat. Tartu I Advokaadibüroo vandeadvokaadile Mare Laurile esitati reedel süüdistus kelmuses ja dokumendi võltsimises. Mare Laur end süüdi ei tunnista. Kogu selles asjas on uurija toime pannud nii palju seaduserikkumisi, et Naitlejate liikme mootmed pole kahtlustki, et teda karistatakse seadusega ettenähtud viisil ja korras,» sõnas eile Laur endale esitatud süüdistust kommenteerides.

Naitlejate liikme mootmed

Munitsipaalettevõtte Tartu Kinnisvara endist direktorit Allen Alletit süüdistatakse riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel. Ka Allet ei tunnista end süüdi. Uurija on «Postimehele» selgitanud, et väidetava Tartu korteripesu mehhanism töötas nii, et tegelik korteri ost-müük vormistati korterivahetusena.

Navigeerimismenüü

Nii välditi vaheraha maksmist, Peenise suuruse dogo vastavalt Tartu linnavalitsuse määrusele pidi laekuma Tartu eluasemefondi arvele 35 protsenti asustamistasust ja vahetuse korral 4 protsenti eluruumi maksumusest.

Võltsimissüüdistus on Laurile esitatud viie Naitlejate liikme mootmed osas. Üürilepingut oli vaja võltsida, sest üürileping oli Naitlejate liikme mootmed, et munitsipaalettevõttes Tartu Kinnisvara üldse üht või teist tehingut vormistada,» rääkis uurija.

Kelmuse näitena tõi uurija situatsiooni, kus Mare Laur lubas niinimetatud korteri müüjale, et annab talle üle raha, mille korteri ostja talle usaldas.

Ühel juhul maksis Naitlejate liikme mootmed talle koos maksudega krooni, müüjale andis ta edasi 30 krooni, ülejäänu jättis endale. Kokku on ta sel viisil uurimisandmete põhjal omastanud krooni ja 10 senti,» kinnitas uurija Viivika Kuusk. Mare Laur on «Postimehele» väitnud, et ta ei ole teinud midagi ebaseaduslikku ei advokaadi ega mitteadvokaadina.

Inimesed tulid minu juurde ja küsisid nõu, mina seletasin neile seadust, kuidas on võimalik täiesti seaduslikult osta, müüa ja vahetada kortereid. Inimesed ise valisid, Naitlejate liikme mootmed varianti eelistada,» kommenteeris Laur.

Tartu Kinnisvara endisele direktorile Allen Alletile paneb uurija süüks, et olles Tartu Kinnisvara direktor ei kontrollinud ta korteriasustamisõiguse ostuks ja müügiks ning korterite vahetamiseks vajalikke dokumente, kinnitas tehinguid poolikult vormistatud dokumentide alusel ja ka üldse ilma alusdokumentideta.

Viivika Kuuse sõnul on uurimismaterjalide põhjal täheldatav Mare Lauri koostöö Tartu linnavolikogu revisjonikomisjoni endise esimehe Alver Ariaga, kes on uurija kinnitusel samuti tegelnud korteripesuga.

Uurija kavatseb täna esitada süüdistuse firma Alver Aria aseesimehele Andrus Aukustile ja homme firma esimehele Alver Ariale. Neljapäeval kavatseb uurija esitada süüdistuse Luunja endisele vallavanemale Kaljo Pungale ja kommunaalnõunik Kaja Pillessaarele.

  • Geeli sisestamine
  • Vabakutselised on kriisis eriti haavatavad - Eesti Päevaleht
  • Vähesed Aasia popkultuuriga tegelevad inimesed pole EXO-st teadlikud.