Mis peaks olema mehe liikme paksus, Ants Kuningas - jurist, kes vaimustus keevituse ilust - Vabaharidusliit

Emalt pojale kanduv arusaam loobki nõiaringi, mis pidevalt pikeneb ning annab edasi samaprintsiibilist naisideaali. Seega soovin teada, kuidas sotsiaalministeerium üleüldse defineerib perekonna mõiste?

Arvamus Lugupeetud sotsiaalminister Taavi Rõivas!

Pole mingi saladus, et sotsiaalministeerium ühes Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu fondide ja paljude Lääne-Euroopa suursaatkondadega toetab heldekäeliselt homoseksuaalset käitumist kui rikastavat erinevust edendavat propagandaüritust "Erinevus rikastab". Konkreetseid numbreid nähes omandavad abstraktsed asjad aga alati palju käegakatsutavama sisu ja üha enam saab selgeks, et erinevus ei rikasta mitte üksnes sotsiaalse sidususe tasandil, vaid evib soodsat mõju ka rahakoti paksusele.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

Läinud nädala Postimehest saime nimelt teada, et sotsiaalministeerium rahastab tänavu projekti "Erinevus rikastab" 30 euroga. Veelgi enam Mis peaks olema mehe liikme paksus esmaspäeval 9. Teatavasti on perepäev avatud ka lastele.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

See on laste otsene Suurenenud liige venitamine võtmaks omaks perekonnamudelit, mis isegi homoseksuaalsust laialt aktsepteerinud ühiskondades nagu Vanas-Kreekas ja keisririigi aegses Roomas polnud mitte eales vaadeldud perekonnana. Eesti Vabariigi kodanikuna ja maksumaksjana avaldan sotsiaalministeeriumi sellise rahapaigutuse suhtes oma selget vastuseisu: ma ei ole nõus maksma enda taskust kinni propagandaüritust, mis süstib minu lastesse kitsa postmodernistliku huvigrupi poolt sisendatud käitumismustreid.

Eelnevaga seonduvalt soovin esitada sotsiaalministeeriumile paar väga konkreetset küsimust, millele ma ootan kirjalikku vastust: 1.

Kuidas Te põhjendate taolist rahapaigutust olukorras, kus tõenäoliselt suurem osa Teie erakonna ehk Reformierakonna valijatest ei toeta homoseksuaalsust propageerivat nn "teavitustööd" ning Teie erakonna põhikirjas ja valimislubadustes puudub igasugune viide homoseksuaalse lobitegevuse rahastamiseks? Kust võtate Te mandaadi meie kõigi ühise raha selliseks paigutuseks? Milliste summadega on sotsiaalministeerium finantseerinud kampaaniat "Erinevus rikastab" või teisi homoseksuaalse käitumise kohta teavet levitavaid üritusi kõikide aastate lõikes?

Millistele kaalutlustele tuginedes olete rahaliselt toetanud üritust, mis määratleb otseselt ja eksplitsiitselt ümber kogu lääne tsivilisatsiooni kultuuriliste ja rahvuslike identiteetide aluseks oleva perekonna mõiste?

Ants Kuningas – jurist, kes vaimustus keevituse ilust

Perekond on mehest, naisest ja nende järglastest koosnev elukestev liit. See lihtne definitsioon ei tundu aga olevat sotsiaalministeeriumi praeguse tegutsemise aluseks. Seega soovin teada, kuidas sotsiaalministeerium üleüldse defineerib perekonna mõiste?

Palun esitage võimalikult lühidal kujul endapoolne perekonna määratlus, millest sotsiaalministeerium oma valikutes ja tegutsemises lähtub. Lähenevate valimiste künnisel nõuan lisaks, et Reformierakond võtaks tervikuna väga selge positsiooni nii sotsiaalministeeriumi rahastamispoliitikale kui ka antud küsimuses laiemalt.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

Valijana on meil kõigil õigus teada Teie ja Teie erakonna arusaamu, mis puudutavad ideoloogiliste huvigruppide finantseerimist. Me peame teadma, mille eest Teie ja ülejäänud Reformierakond peale korrastatud teede, liberalistliku majandusmudeli ja Ülemiste transpordikeskuse üldse seisate.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

Ma ei taha valida erakonda, kus asfaldisillutise ja protsendilise tulumaksumääraga kaasneb ka homoideoloogiline "teavitustöö" ja selle helde rahastamine. Kodanikuna tunnen nimelt muret olukorra üle, kus meie riigi institutsioonid eesotsas sotsiaalministeeriumiga on rakendatud kitsaste huvigruppide propagandavankri ette, mis ei arvesta aastatuhandete pikkusi kõige elementaarsemaid inimühiskonna institutsioone.

Mehest ja naisest ning nende järglastest koosnev perekond pärineb loomuseadusest ja on sellisena kõikidele inimestele mõistetav ideaal ning kuigi mitte paratamatult kõigile, siis vähemalt suuremale osale inimestest ka hüveline kutsumus, mille raames pühendada oma elu teise inimese armastavale hoidmisele ja vastastikulisele teenimisele.

My Friend Irma: Aunt Harriet to Visit / Did Irma Buy Her Own Wedding Ring / Planning a Vacation

Olukorras, kus riigi enda asutused määratlevad maksumaksjate raha toel korraldatud ürituste abil ümber perekonna institutsiooni ja toetavad lastele kättesaadavat homoseksuaalset propagandat, olen sunnitud Teile meelde tuletama, et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 27 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.

Demograafilise kriisi lävel peab mehe ja naise vaheline abielu ja sellele rajaneva perekonnakultuuri taastamine ja toetamine olema meie riigi prioriteet. Ta peab seda olema igal ajal, kuid praegu veel rohkem, sest ilma tugeva perekonna institutsioonita - mis saab rajaneda üksnes selgel ja tugeval perekonna ideaalil - ei ole meie rahval lootust püsima jääda.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

Homoseksuaalse lobi rahastamisega paljude nälja piiril elavate laste ja perekondade silme ees on Teie juhitud ministeerium andnud aga hoopis vastupidise signaali. Mul on kurb tõdeda, et abikaasana ja laste isana tunnen end ja oma lähedasi ohustatuna sellesama riigi poolt, mis peab pakkuma põhiseaduslikku kaitset kõikidele meie maal elavatele perekondadele.

Võin kinnitada, et ülaltoodud mõtted pole vaid minu isoleeritud tundmus, vaid meie kümnete tuhandete kaasmaalaste mure, mis rahva Mis peaks olema mehe liikme paksus poliitilise juhtkonna niigi kasvava ideoloogilis-moraalse lõhe tingimustes ähvardab vallanduda tõeliseks sotsiaalseks kriisiks. Just rahva ja end valgustatud eliidiks pidavate otsustajate vahel haigutava lõhe parandamise nimel peaks sotsiaalministeerium kõigest jõust pingutama, mitte kasvatama seda omapoolsete pingutuste läbi veelgi.

Mis peaks olema mehe liikme paksus

Kui valitsus kasutab maksumaksjailt maksudena kogutud raha rahvale täiesti võõraste ja vastuvõetamatute ideoloogiliste suundumuste pealesurumiseks, siis tekib üha tõsisem küsimus, kelle või mille teenistuses see valitsus üleüldse töötab. Toimetaja: Rain Kooli.