Liikme suurus, mis on normaalne

Ka need seadmed võimaldavad teil kõverusest lahti saada. Pole vaja otsida kaastunde ja lohutust, sest kõik pisarate suurus on keerukas.

Müra Viimati uuendatud: Kuulmiskahjustuste risk on olemas, kui müratase on suurem kui 80 dB A. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½—1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

liikme suurus, mis on normaalne

Kaheksatunnise tööpäeva korral mis on normaalne mõjuv päevane müratase ei tohi ületada 85 dB A. Tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi käigus korraldama müra mõõtmised ning lähtuvalt mõõtmistulemustest hindama võimalikku terviseriski töötajatele.

Kui müra ei ole võimalik vähendada ühiskaitsemeetmetega peab tööandja võimaldama töötajale individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist kõrvaklapid, kõrvatropid. Kui müraga kokkupuute tase on 85 dB A või ületab selle, on kuulmiskaitsevahendi kasutamine kohustuslik.

liikme suurus, mis on normaalne

Kui töötajad puutuvad oma töös kokku müraga, tuleb neile korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures. Tervisekontrolliga on võimalik varakult diagnoosida töötaja mürast tingitud kuulmiskahjustust.

Vaata lisaks ka Tööelu teemalehti kõrvaklappidest ning kõrvatroppidest ja teistest samaväärsetest vahenditest. Külastusisellel kuul Seadusandlus.

liikme suurus, mis on normaalne