Liikme ajutine suurendamine

Muutus toitumine, loobumist kahjulikest harjumustest, regulaarne füüsiline koormus, harjutused, lõõgastus — kodus heastamisvahendeid parandada mees potentsi. Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali, samuti ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Notar edastab teate osa pantimise kohta kohtu registriosakonnale vt äriseadustiku § lg 2. Kuidas kasutada Riia palsamit: retsepte kodus valmistamiseks, kasutada ja kuidas jooma Riia musta palsam on üks peamisi Läti vaatamisväärsusi. Tasustamine ajutise üleviimise korral teisele tööle tööseisaku tõttu 1 Töötajale, kes ei ole süüdi tööseisaku tekkimises, makstakse teisel tööl palka töö järgi, kuid mitte vähem keskmisest palgast endisel tööl, kui ta täidab tööülesandeid ettenähtud mahus.

Vastuvõetud seaduse §-s 1 nähakse ette, et kuni « Nimelt näeb «Riigikogu liikme staatuse seaduse» § 29 lõige 1 ette, et Riigikogu liikme palk on Eesti keskmise palga ja «käesolevas paragrahvis ettenähtud koefitsiendi korrutis». Sellesama paragrahvi lõigetes 2 kuni 6 on fikseeritud vastavalt Riigikogu esimehe, Riigikogu aseesimehe, Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe, Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe ning Riigikogu liikme ametipalkade koefitsiendid.

Liikme ajutine suurendamine

Paragrahvi 29 lõike 7 Suurendage mehi liiget esitab Statistikaamet Riigikogu Kantseleile iga aasta Seega on «Riigikogu liikme staatuse seaduse» § 29 kohaselt Riigikogu liikme palk alates Võttes vastu seaduse, millega muudetakse «Riigikogu liikme staatuse seaduse» §-s 29 sätestatud Riigikogu liikme palga arvutamise põhimõtteid, on Riigikogu eiranud Eesti Vabariigi põhiseaduse § «Riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta Riigikogu järgmise koosseisu kohta.

Teisisõnu välistab põhiseadus, et Liikme ajutine suurendamine küsimuste üle otsustab Riigikogu see koosseis.

Liikme ajutine suurendamine

Oma seisukohta, et «Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus» on põhiseadusega vastuolus, põhistan ma järgmiste argumentidega. Esiteks, põhiseaduse § 75 sõnastuse ühemõttelisus.

  • Palgaseadus – Riigi Teataja
  • "Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse" väljakuulutamata jätmine – Riigi Teataja
  • Isamaa vahetab Kiisleri põhiseaduskomisjonis ajutiselt välja | Eesti | ERR

Põhiseaduses on üheselt kirjas, et seadust, millega sätestatakse Riigikogu liikme tasu ja piirangud muu töötulu saamisel, tohib muuta üksnes Riigikogu järgmise koosseisu kohta. Kui Põhiseaduse Assamblee oleks pidanud vajalikuks keelata näiteks üksnes Riigikogu liikmete tasu palga suurendamise või muu töötulu saamise piirangute leevendamise, siis oleks ta kõnealuse põhiseaduse sätte vastavalt ka sõnastanud.

Liikme ajutine suurendamine

Teiseks on põhiseaduse kõnealusel keelul selged sisulised Liikme ajutine suurendamine. Põhiseadusega on soovitud luua olukord, et ükski põhiseaduslik institutsioon ei määra tasu iseendale.

  • Osaühing | Justiitsministeerium
  • Suurenemine kodus kasutada liige

Otsustades omaenda palgaga seonduvaid küsimusi — olgu siis tasu suurendades või vähendades, muu töötulu saamise piiranguid seades või kaotades —, satuksid Riigikogu liikmed paratamatult huvide konflikti. Riigikogul on põhiseadusest tulenev õigus ja kohustus määrata seadusega kindlaks riigi kõrgemate ametiisikute tasustamise korraldus, kuid Riigikogu liikmete tasu puudutavad otsused saavad seejuures jõustuda alles pärast seda, kui on valitud Riigikogu uus koosseis.

Liikme ajutine suurendamine

Ühtlasi on põhiseaduse §-s 75 sisalduva keelu eesmärk hoida ära, et parlamendiliikmed tegeleksid omaenda tasu küsimustega populistlikel kaalutlustel. Peale selle kajastub põhiseaduse §-s 75 demokraatliku riigikorralduse põhimõttest tulenev nõue, et pärast Riigikogu uue koosseisu valimist ei tohi põhimõtteliselt muuta mandaadi teostamise tingimusi — ei selles osas, mis seondub tasustamisega, ega selles osas, mis puudutab rahvaesindaja võimalusi rääkida kaasa parlamendi otsusekujundamise protsessis.

Põhiseaduse § 75 seega keelab üheselt Riigikogu liikmete tasu ja muu töötulu saamise piiranguid puudutavate seadusesätete ametisoleva Riigikogu koosseisu jaoks soodsamaks või ebasoodsamaks muutmise.

Kui asuda seisukohale, et teatavate muudatuste tegemine on põhiseaduse § 75 järgi siiski võimalik ja hakata neid juhtumipõhiselt hindama, kaotab säte oma selge sisu ja hägustub tema eesmärk.

Liikme ajutine suurendamine

Jättes «Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse» välja kuulutamata ei anna ma hinnangut sellele, kas nimetatud seaduses sätestatud Riigikogu liikme palga arvutamise ajutine kord on otstarbekas ja põhjendatud. Jättes kõnealuse seaduse välja kuulutamata nendin üksnes, et seda vastu võttes on Riigikogu asunud otsustama küsimusi, milleks tal põhiseaduse § 75 kohaselt ei ole õigust.

Taolise tegevusviisi aktsepteerimine avab võimaluse põhiseaduse sätet eiravate ja mõtet moonutavate otsustuste tegemiseks tulevikuski.

Liikme ajutine suurendamine

Lähtudes eeltoodust pean vajalikuks Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse §