Suurim liige

EVEA ettepanek on, et kui tööd tehakse sellise ettevõtlusvormi alt, mis on töötuskindlustusega katmata, siis saaks töötuskindlustusmakseid teha vabatahtlikult ja see tagab omakorda töötukassast hüvitise töötuks jäämise korral. Ühel Väikese ja keskmise suurusega ettevõteteks loetakse alla töötajaga firmasid, seega võiks EVEA liikmeiks olla pea kõik Eesti firmad. Õiguslikult aga on igal Riigikogu liikmel põhiseaduse § 62 kohaselt vaba mandaat ja sellest tulenev õigus hääletada lähtuvalt oma südametunnistusest. Eesti läänepoolseim saar on Nootamaa.

Suurim liige Suurendamiseks parlamendiliik

Liikmed Hiiumaa Tarbijate Ühistu on füüsiliste isikute poolt vabatahtlikkuse alusel asutatud ühistegevuse põhimõtetest lähtuv ühing. Ühistu on tulundusühistu.

Suurim liige Alates liikmesriigi suurusest ei soltu see

Ühistu põhieesmärgiks on oma liikmetele soodsatel tingimustel kaupade müük ja teenuste osutamine. Ühistu liikmeks võib astuda füüsiline isik, kellele Ühistu on suuteline osutama teenust.

Suurim liige liige vooder

Ühistu liikmel on õigus: osa võtta üldkoosolekust ja piirkondlikust koosolekust; valida ja olla valitud Ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse; saada teavet Ühistu tegevuse kohta; teha ettepanekuid Ühistu arengu kohta; saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest; Ühistust väljaastumisel, -väljaarvamisel saada tagasi osamaks; võõrandada osamaks liikmelisus üle anda ; Liikmeks astuja esitab avalduse ja tasub osamaksu.

Füüsilisest isikust liikme osamaksu alammäär on 20 eurot. Liige võib tasuda alammäärast suurema osamaksu.

Suurim liige Kuidas saate liikme igavesti suurendada

Osamaksu maksimaalmäär on 10 kordne osamaksu alammäär. Hiiumaa Tarbijate Ühistu liikmelisus lisatakse olemasolevale Suurim liige või Säästukaart Plussile kui liikmeksastujal ei ole Säästukaarti või Säästukaart Plussi, tuleb see soetada lähimast Coop-i kauplusestmillega kogutakse iga ostuga boonuspunkte, mida edaspidi kasutada ostude eest tasumiseks.

Boonuspunktide arvestus on kuupõhine. Kuu jooksul kogutud boonuspunktid kantakse boonuskontole järgmise kuu 6 kuupäevaks.

Suurim liige Meetodid Suurenda Video Video